BullGuard Hjälp

 Skräppostfilter > Konfigurera e-postprogram

Stödjer Outlook, Windows mail, Mozilla Thunderbird och IncrediMail

BullGuard stödjer Microsoft Outlook, Outlook Express (endast Windows XP), Windows Mail (endast Windows Vista), Mozilla Thunderbird och IncrediMail. Utbildningsguiden är lätt att förstå och gör skräppostfiltret effektivare. Det går att starta guiden från både BullGuards program och från e-postprogrammet.

Obs: Om du använder webbaserade e-postadresser (t.ex. Hotmail eller Gmail) ska du inte behöva något skydd mot skräppost, eftersom dessa tjänster redan har sina egna skräppostfilter.

 


Du kan anpassa skräppostfiltret från det installerade programmet, men det är också viktigt att du går igenom guiden för e-postprogrammet. Det gör att skräppostfiltret finjusteras, vilket innebär att filtret blir bättre på att upptäcka vad som är skräppost och vanlig e-post. Guiden startar normalt sett första gången som du öppnar e-postprogrammet efter att ha installerat BullGuard. Du kan också starta guiden manuellt genom att klicka på Guide-knappen som finns i verktygsfältet i ditt e-postprogram.

BullGuards skräppostfilterguide

Du kan köra guiden från BullGuards program

Att använda guiden från BullGuards program är ett snabbt sätt att ställa in skräppostfiltret för det e-postprogram du använder. Klicka på Konfigurera e-postprogram i skräppostfiltrets översikt.

Steg 1.

Klicka på Nästa och gå vidare för att välja det e-postprogram du använder. Klicka på Nästa när du har valt e-postprogram.

Steg 2.

Här ska du ange den skräppostmapp som du vill använda för all skräppost som kommer till din e-postadress. I standardinställningen kommer BullGuard välja mappen Borttaget.

Steg 3.

Här kommer BullGuard hämta alla adresser som du har skickat e-post till (programmet hämtar dessa från e-post som finns i mappen Skickat och Kontakter) och lägger till dem till vitlistan. Detta innebär att risken minskar för att e-post som du vill ha hamnar i skräppostmappen.

4. Slutlig justering av skräppostfiltret genom att kontrollera nedanstående allmänna inställningar.

Flytta skräppost till skräppostmappen och markera det som läst
När BullGuard flyttar e-post till skräppostmappen kommer det inte att visas som ett oläst e-postmeddelande.

Lägg till blockerad e-post till svartlistan
Om du själv angett att ett meddelande är skräppost, kommer BullGuard lägga till avsändaren till svartlistan. Detta innebär att om du får några fler meddelanden från svartlistade e-postadresser, kommer meddelandet automatiskt att hamna i skräppostmappen.

Lägg till icke-blockerade adresser till vitlistan
När du själv anger att ett e-postmeddelande inte är skräppost, kommer BullGuard att lägga till avsändaren till vitlistan. Det innebär att e-post från avsändaren inte kommer att hamna i skräppostmappen.


Köra guiden från e-postprogrammet

Guiden startar normalt sett första gången som du öppnar e-postprogrammet efter att ha installerat BullGuard. Du kan också starta guiden manuellt genom att klicka på Guide-knappen som finns i verktygsfältet i ditt e-postprogram

Steg 1.

Öppna e-postprogrammet och klicka på Guide-knappen som finns i verktygsfältet.

Steg 2.

Klicka på nästa för att göra inställningar för skräppostfiltret.

Steg 3.

Välj den mapp som du vill att skräpposten ska hamna i. I standarinställningen är det mappen Borttaget. Du kan lägga till en ny mapp genom att klicka på +-knappen. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 4.

Skräppostfiltret kommer nu att gå igenom mappen Skickat och skapa en lista med pålitliga adresser. Med den här funktionen minskar risken väsentligt för att e-post från pålitliga avsändare kommer att hamna i skräppostmappen. Du kan klicka på +knappen och -knappen för att lägga till respektive ta bort adresser.

Steg 5.

Här väljer du vilka mappar som ska vara icke-skräppostmappar. Du kan välja flera mappar.

Se till att de valda mapparna inte innehåller skräppost, eftersom det kan göra att skräppostfiltret mindre effektivt.

Steg 6.

Här väljer du vilka mappar som endast innehåller skräppost. Du kan välja flera mappar.

Se till att de valda mapparna inte innehåller vanlig e-post eftersom det kan göra att skräppostfiltret vidarebefordrar e-post som du vill ha till skräppostmappen.

 

Steg 7.

Här görs de sista inställningarna för ditt e-postprogram:

Flytta skräppost till skräppostmappen och markera det som läst
När BullGuard flyttar e-post till skräppostmappen kommer det inte att visas som ett oläst e-postmeddelande.

Lägg till blockerad e-post till svartlistan
Om du själv angett att ett meddelande är skräppost, kommer BullGuard lägga till avsändaren till svartlistan. Detta innebär att om du får några fler meddelanden från svartlistade e-postadresser, kommer dessa meddelanden automatiskt att hamna i skräppostmappen.

Lägg till icke-blockerade adresser till vitlistan
När du själv anger att ett e-postmeddelande inte är skräppost, kommer BullGuard att lägga till avsändaren till vitlistan. Det innebär att e-post från avsändaren inte kommer att hamna i skräppostmappen.

Steg 8.

BullGuard kommer att analysera innehållet i mapparna som användaren angett (både skräppostmappar och mappar för vanlig e-post).

Programmet kommer främst att kontrollera e-post för att lagra mönster som sedan används för att avgöra om inkommande e-post är skräppost eller ej. Notera att det kan ta lite tid att gå igenom alla e-postmeddelanden och att om du avbryter processen kommer analysen också att avbrytas.

 

Steg 9.

Här visas ett meddelande om att allt är klart. Du kan köra guiden vid ett senare tillfälle om mappstrukturen ändras eller om skräppostfiltret återställs till standardinställningarna.