BullGuard Hjälp

Huvudmodul > Uppdateringar

Sök efter uppdateringar

Du kan välja om BullGuard ska uppdateras automatiskt eller om du vill göra det manuellt själv


Det händer mycket på Internet och saker förändras varje minut och det gäller i synnerhet datasäkerhet. Det kommer nya hot varje dag och därför är det oerhört viktigt att uppdatera ditt antivirusprogram regelbundet för att skydda din dator. Det är därför som BullGuard i standardinställningen uppdateras minst en gång varannan timme.

Skärmdump

Du kan välja om BullGuard ska uppdateras automatiskt (se Systemstatus ) eller om du vill göra det manuellt själv. I standardinställningen sker uppdateringarna varannan timme utan att det stör ditt arbete. Du kommer inte ens märka det eftersom det sker i bakgrunden.

Klicka på Sök efter uppdateringar i Huvudmodulen för att starta uppdateringen.

Uppdatera BullGuard manuellt

Steg 1.

När du gör en manuell uppdatering sker följande. Efter att du klickat på Sök efter uppdateringar kommer BullGuard ansluta till BullGuards servrar och se om det finns några nya säkerhets- eller programuppdateringar.

Skärmdump

Exempel på säkerhetsuppdateringar är uppdateringar av antivirus- och antispionprogramvaran samt uppdateringar av brandväggen. Programuppdateringar kan vara felkorrigeringar, programförbättringar eller finjusteringar av programvaran.

Steg 2.

Om det finns uppdateringar kommer BullGuard visa alla dessa i uppdateringsfönstret. Klicka på Uppdatera för att installera nya uppdateringar och Avbryt för att avsluta hela processen.

Skärmdump
Steg 3.

Nästa steg är att installera de uppdateringar som finns. I vissa fall måste BullGuard startas om för att ändringarna ska få effekt. Detta kan innebära att datorn arbetar långsammare under några sekunder.

Skärmdump
Steg 4.

BullGuard kommer nu att informera dig om uppdateringarna installerades korrekt. Om det rör sig om viktiga programuppdateringar, kan du behöva starta om datorn för ändringarna ska få effekt. När uppdateringen är klar kommer det stå 0 under "Senast uppdaterad" i Huvudmodulen.

Skärmdump