BullGuard Hjälp

Komma igång > Installera BullGuard > Avinstallera BullGuard

Så här avinstallerar du Bullguard steg för steg

Den här guiden visar hur du tar bort BullGuard från din dator.


Du kan avinstallera programmet genom att använda programmet som finns i BullGuards mapp eller använda kontrollpanelen och gå till Lägg till eller ta bort program (Windows XP, 2000) eller Program och funktioner (Windows Vista, 7) .

Se till att du stänger och sparar alla dokument innan du avinstallerar BullGuard. Avinstallationsprocessen kräver att du startar om datorn, vilket kan leda till att information som inte sparats går förlorad.

Avinstallation

Steg 1

Först visas välkomstskärmen. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 2

I nästa fönster får du frågan om du vill spara BullGuards nuvarande inställningar, utifall du skulle vilja installera programmet på nytt.

 Om att spara inställningarna

Alternativet Behåll inställningarna sparar alla antivirus-, brandväggs- och säkerhetskopieringsprofiler och listor med blockerade kontakter/domäner. Vi rekommenderar att du sparar inställningarna om du planerar att installera BullGuard igen, eftersom du då slipper konfigurera varje modul och profil återigen.

Steg 3

När du klickar på Nästa, visas en förloppsindikator där du ser hur lång tid det är kvar. Stäng inte fönstret innan avinstallationen är färdig. Om du stänger fönstret kommer programmet inte avinstalleras helt, vilket kan leda till problem om du installerar BullGuard igen.

Steg 4

I det här fönstret uppmanas du att avsluta avinstallationen genom att starta om datorn. Välj Starta om för att starta om datorn nu eller Starta om senare för att starta om datorn senare.

 Starta om datorn

Du måste starta om datorn eftersom vissa av BullGuards komponenter som t.ex. drivrutinerna för antivirusprogrammet och brandväggen, endast kan tas bort när Windows startas. Notera att om du inte startar om datorn, kommer inte programmet att avinstalleras helt.