BullGuard Hjälp

Komma igång > Installera BullGuard > Installation

Så här installerar du Bullguard steg för steg

Så här installerar du BullGuard när du redan har en version av BullGuard på din dator


Windows säkerhetsvarning

När du kör BullGuards nedladdningsverktyg eller BullGuards installationsprogram visas en säkerhetsvarning från Windows. Visas en varning från Windows Vista/7 UAC, klicka på knappen Ja.

Windows Vista/7 popup-meddelande för Kontroll av användarkonto

Installera BullGuard

Steg 1

Först visas välkomstskärmen. Du uppmanas stänga osparade dokument då vissa steg i installationsprocessen kan kräva omstart för att fungera ordentligt. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Innan du fortsätter installationen måste du godkännaEULA (Licensvillkoren) där det finns information om både användarens och BullGuard Ltd:s ansvar. Vill du installera BullGuard enligt standardinställningar, klickar du bara på Nästa för att starta installationsprocessen.

 Anpassa

Klicka på knappen Anpassa… för att ange var BullGuard har installerats. I standardinställningen kommer programmet hamna under Program. Vill du ändra det, skriver du in en annan plats eller klicka på Bläddra för att spara filen där du vill. Klicka på knappen Installera för att fortsätta.

Steg 2

Om du redan har installerat en version av BullGuard på din dator, måste du avinstallera den innan du fortsätter installationsprocessen. Klicka på knappen Nästa för att avinstallera BullGuard.

Steg 3

Avinstallationen hanteras av installeringsverktyget, som även sparar BullGuards nuvarande inställningar.

 

Steg 4

Du måste starta om datorn för att slutföra avinstallationen. Alternativet Starta om är redan valt. Klicka på Avsluta för att starta om datorn. Välj Starta om senare för att starta om datorn senare.

 Måste starta om

Installationen kommer inte att fortsätta om du inte startar om datorn. Se till att du sparar och stänger alla öppna dokument innan du klickar på knappen Avsluta button.

 

Steg 5

Processen kommer automatiskt att återuppta och installera BullGuard direkt efter omstart. Stäng inte detta fönster innan installationen av BullGuard är klar. När installationen är klar (100 procent) visas ett nytt fönster.

Steg 6

Efter avslutad installationsprocess visas ett fönster där du uppmanas att starta om datorn för att ändringarna ska få effekt. Välj Starta om nu för att starta om datorn nu eller Starta om senare för att starta om datorn senare.

 Starta BullGuard innan du har startat om datorn

Om du startar BullGuard innan du har startat om datorn, kommer det generera fel som kan leda till att BullGuards filer skadas.

Tänk också på att spara alla öppna dokument innan du startar om datorn, så att du inte riskerar att förlora någon information.