BullGuard Hjälp

Komma igång > Installera BullGuard > Installation

Så här installerar du Bullguard steg för steg

 


Windows säkerhetsvarning

När du kör BullGuards nedladdningsverktyg eller BullGuards installationsprogram visas en säkerhetsvarning från Windows. Visas en varning från Windows Vista/7 UAC, klicka på knappen Ja.

Windows Vista/7 popup-meddelande för Kontroll av användarkonto

Installera BullGuard

Steg 1

Först visas välkomstskärmen. Du uppmanas stänga osparade dokument då vissa steg i installationsprocessen kan kräva omstart för att fungera ordentligt. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Innan du fortsätter installationen måste du godkännaEULA (Licensvillkoren) där det finns information om både användarens och BullGuard Ltd:s ansvar. Vill du installera BullGuard enligt standardinställningar, klickar du bara på Nästa för att starta installationsprocessen.

 Anpassa

Klicka på knappen Anpassa… för att ange var BullGuard har installerats. I standardinställningen kommer programmet hamna under Program. Vill du ändra det, skriver du in en annan plats eller klicka på Bläddra för att spara filen där du vill. Klicka på knappen Installera för att fortsätta.

Steg 2

Efter att du har klickat på Installera kommer ett nytt fönster öppnas där du kan se hur lång tid som återstår av installationen. Stäng inte detta fönster innan installationen är klar. När installationen är klar (100 procent) visas ett nytt fönster.

Steg 3

Efter avslutad installationsprocess visas ett fönster där du uppmanas att starta om datorn för att ändringarna ska få effekt. Välj Starta om nu för att starta om datorn nu eller Starta om senare för att starta om datorn senare.

 

 Starta om datorn

Om du startar BullGuard innan du har startat om datorn, kommer det att generera fel som kan leda till att BullGuards filer skadas.

Tänk också på att spara alla öppna dokument innan du startar om datorn, så att du inte riskerar att förlora någon information.