BullGuard Hjälp

 Spel > Profiler > Spellägesprofil

Redigera spelprofiler

Spelläge är en allmän profil som du kan använda för flera spel samtidigt genom att lägga till de filer som startar spelet och anpassa reglerna för brandväggen


Om du vill anpassa profilen går du till fliken Profiler som finns i Spelmodulen. Högerklicka därefter på Spelläge och välj Redigera inställningar.

Fliken Allmänt

Under fliken Allmänt kan du lägga till de filer som startar olika spel så att profilen aktiveras när du startar något av spelen. Klicka på knappen + för att lägga till dessa filer till Övervakningslistan eller på för att ta bort de markerade reglerna.

Fliken Antivirus

Under fliken Antivirus anger du vad realtidsskanningen ska kontrollera för att spelet ska fungera så bra som möjligt.

  

Skanna endast körbara filer: Antivirusprogrammet kommer endast att skanna filer i aktiva processer, och inte andra filer som kan innebära att datorns processor belastas hårt.

Skanna webbtrafik: En funktion i On Access som kontrollerar nätverkstrafiken för att upptäcka eventuella hot. Du kan avmarkera det här alternativet.

Skanna inkommande e-post: Gör att On Access kommer att skanna alla inkommande e-postmeddelanden. Du kan avmarkera det här alternativet.


Skanna inte spelmappar: När detta alternativ är aktiverat, kommer inte On Access att skanna spelfilerna. När en fil har skannats av On Access, kan filen endast användas efter att antivirusprogrammet har kontrollerat den. Spel använder många filer och om alla dessa filer kontrolleras av antivirusprogrammet kan det påverka spelet. Vi rekommenderar att du har detta alternativ aktiverat när du spelar.


Skanna filer på nätverksplatser: Gör att BullGuard automatiskt skannar gemensamma nätverksresurser när du är ute på nätverket. Avmarkera alternativet om du vill att datorn ska arbeta snabbare.

Skanna filer på CD/DVD-enheter, minnesenheter och andra enheter: Gör att BullGuard skannar filer på flyttbara lagringsmedia.

Fliken Brandvägg

Under fliken Brandvägg kan du ange regler för om du vill att ett program ska få tillgång till Internet eller ej.

Om du klickar på knappen Portar kan du lägga till de portar som ett spel behöver för att ansluta till en server eller fjärrdator.