BullGuard Hjälp

Brandväggen; Översikt

BullGuards brandvägg

En brandvägg hindrar obehöriga från att komma åt din dator eller blockerar obehöriga anslutningar.


Brandväggens översiktsfönster
När du har installerat BullGuard kan du ställa in brandväggen från huvudöversikten. Här finns en genväg till brandväggen där du kan göra de inställningar du vill. Du kan också klicka på brandväggsikonen som finns i nedre delen av programfönstret.


 Brandvägg är aktiv/inaktiv
Visar om brandväggen är aktiverad eller inaktiverad.
 Programregler
Gör att du snabbt kommer åt fliken Programregler, där du kan ange vilka program dom behöver ansluta till Internet.
 Utestängd värddator
Visar IP-adresser som blockerats av brandväggen på grund av en attack och gör att du kan lägga till eller ta bort IP-adresser från spärrlistan.
 Nätverksaktivitet
Visar listan med processer som använder nätverket just nu.
 Brandväggslogg
Visar en interaktiv tabell med alla nätverkshändelser som loggats av modulen.
 Brandväggsinställningar
Här kan du göra avancerade inställningar för brandväggen, t.ex. öppna portar, skapa regler för IP-adresser eller ändra brandväggens säkerhetsnivå.
Om brandväggar

En dator utan brandvägg, kan attackeras inom en minut när den ansluten till ett offentligt nätverk som t.ex. Internet.

Länge var virus det stora problemet när man diskuterade datorsäkerhet. Detta har förändrats, och idag räcker det inte med att ha bara ha antivirusprogram installerat för att datorn ska vara säker. Allt som krävs är en oskyddad dator i ett nätverk så kan det påverka nätverks stabilitet och säkerheten för alla datorer i nätverket, vilket kan leda till att viktig data och personlig information kan komma i orätta händer.

En brandvägg hindrar obehöriga från att komma åt din dator och blockerar obehöriga anslutningar. Om brandväggen kompletteras med ett antivirusprogram så ökar datorsäkerheten väsentligt. Det går aldrig att garantera datorsäkerheten till 100 procent för en dator som är ansluten till ett nätverk och därför är det oerhört viktigt att alla säkerhetsprogramvaror och all annan programvara är uppdaterad. Uppdaterade programvaror och sunt förnuft är bästa sättet att minimera riskerna som det innebär att vara ansluten till ett nätverk och detta kommer att minska risken för att utsättas för nätverksattacker.

Hårdvarubrandvägg
Enheter som är utvecklade för att filtrera nätverkstrafik. Det kan handla om externa enheter eller komponenter som finns i routrar eller t.o.m. moderkort. De behöver ha en speciell programvara installerad på användarens dator, så att användaren kan ställa in programmen, portar, protokoll, listor med undantag eller för att anpassa hur nätverkstrafiken ska filtreras.

Programvarubrandväggar
Programvara som är installerad på användarens dator och som filtrerar trafiken på samma sätt som en extern brandvägg, men utan en fysisk enhet.

BullGuards programvarubrandvägg är integrerad i Internetsäkerhetsprogrammet som ger ett omfattande skydd som omfattar:

Antivirus- och antipionprogramvara
- som skyddar din dator mot virus, trojaner, maskar, spionprogramvara eller annonsprogram.
Brandvägg
- som skyddar din dator mot nätverksattacker och ger dig de verktyg som du behöver för att hantera program som är anslutna till nätverket.
Skräppostfilter
- som ser till att det inte hamnar skräppost i din inkorg.
Support dygnet runt
– vår Chatt-support som ger dig svar på de frågor som du har när det gäller säkerheten och BullGuards funktioner.

BullGuards brandvägg. Fördelar

Brandväggen är ett separat system som fungerar även när BullGuards program inte är igång och skyddar systemet mot nätverksattacker. Det innebär att att användaren alltid är skyddad mot nätverksattacker.

BullGuards brandvägg har ett system som upptäcker inkräktare och som är utvecklat för att skydda datorn mot nätverksattacker. Du kan också hantera de program som finns på datorn och bestämma vilka program som får använda Internetanslutningen. Systemet skyddar mot de flesta typer av nätverksattacker och du kan sänka eller öka säkerhetsnivån beroende på vilka behov du har.

Brandväggen har tillgång till en lista med "Kända program" som innehåller de flesta av Windows processer och program som du använder ofta. Brandväggen kommer att använda listan för att avgöra vilka program som automatiskt ska kunna ansluta till Internet.

Det går att anpassa brandväggen till nästan alla typer av nätverk med hjälp av de avancerade inställningarna.

Vår support har öppet dygnet runt. Support via chatt ingår i programmet och BullGuards support kommer att ge dig all hjälp som du behöver