BullGuard Hjälp

Säkerhetskopiering > Onlineenhet

Så här kommer du åt Onlineenheten

En onlineenhet för säkerhetskopiering ingår i alla BullGuard-abonnemang. Användarna kommer åt onlineenheten via BullGuardprogrammet (genom att klicka på knappen Onlineenhet som finns i översikten till Säkerhetskopieringsmodulen), via utforskaren i Windows eller via en webbläsare (t.ex. Internet Explorer).


När du arbetar med onlineenheten säkerhetskopieras alla filer manuellt, vilket innebär att säkerhetskopierings profilerna inte används. Krypterade, arkiverade eller komprimerade filer kan inte öppnas från onlineenheten. Vi rekommenderar att du använder Hämtningsguiden för detta.

Så här använder du onlineenheten

* Öppna BullGuard, gå till översikten i säkerhetskopieringsmodulen och klicka på knappen Onlineenhet eller öppna Min dator eller Utforskaren så ser du onlineenheten.

 Öppna Min dator

Du kan öppna Min dator via Windows startknapp eller via utforskaren genom att antingen högerklicka på ikonen för Min dator och välja Utforska eller genom att klicka på Windowstangenten och E samtidigt.

* Du kan antingen dra och släpp eller kopiera/klistra in för att säkerhetskopiera filerna till onlineenheten. Ett fönster kommer att visas som visar hur långt säkerhetskopieringen har kommit.

* Använd dra och släpp från säkerhetskopieringsenheten eller använd kopiera/klistra in för att flytta filer från enheten.