BullGuard Hjälp

Säkerhetskopiering > Säkerhetskopiera dina data

BullGuards säkerhetskopieringsfunktion där användarna kan skapa, köra och redigera sina säkerhetskopieringsprofiler.

Användarna kan inte bara skapa egna profiler, de kan även säkerhetskopiera från vanliga Windowsmappar som Mina dokument-mappen vilket omfattar foton, filmer, filerna på skrivbordet och sparade dokument.


Klicka på knappen "Säkerhetskopiera dina data" på huvudsidan för att skapa en profil.

* Om det inte finns någon profil kommer Säkerhetskopieringsguiden att starta direkt
* Om det finns profiler, kan du välja om du vill använda en befintlig profil eller skapa en ny.


Säkerhetskopieringsguide

Steg 1

Det första du gör är när du skapar en säkerhetskopieringsprofil är att välja vad som ska säkerhetskopieras – filer eller e-post. Det finns två säkerhetskopieringsguider – en för filer och en för e-post. Klicka på Nästa när du har valt Filer.

Steg 2

Här väljer du vilka mappar som ska säkerhetskopieras. Klicka på + för att lägga till mappar till säkerhetskopieringsprofilen. Sök fram den mapp som du vill lägga till säkerhetskopieringsprofilen, markera den och klicka på OK. Både mappar och enskilda filer kan lägga till profilen.

 Filtreringsfunktionen

Under + tecknet finns Filter-knappen där du kan välja bort filer som inte ska säkerhetskopieras. Syftet med filtret är att du endast ska behöva säkerhetskopiera de filer eller mappar du behöver, vilket sparar både tid och lagringsutrymme.

Steg 3

Här väljer användaren på vilken plats som de säkerhetskopierade filerna ska lagras. Filerna kan lagras på Onlineenheten, på CD/DVD, på den lokala datorn (normalt med en extern hårddisk) eller på en nätverksdator.

Steg 4

Säkerhetskopieringsprofilerna kan schemaläggas så att de körs när datorn inte används och regelbundet, så att du inte riskerar att förlora viktiga dokument.

Aldrig, jag väljer när jag vill göra det – användarna gör säkerhetskopieringen själv.

När min dator är ledig – profilen körs endast i bakgrunden när datorn inte används. Om något görs på datorn kommer säkerhetskopieringen att pausas.

Jag vill schemalägga – användaren kan ange att profilen ska köra automatiskt vid vissa tidpunkter. Det innebär att all information som finns med i profilen säkerhetskopieras regelbundet.

Steg 5

Under Avancerade inställningar för säkerhetskopiering kan användaren anpassa profilen ytterligare genom att använda kryptering, versionshantering och komprimering.

Synkroniseringsläge: BullGuard har ett synkroniseringsläge som fungerar tillsammans med den schemalagda säkerhetskopieringen. I standardinställningen kommer BullGuard aldrig att ta bort filer som säkerhetskopierats, även om de har tagits bort på din dator.

Men med synkroniseringsläget kan du spara lagringsutrymme på onlineenheten, genom att ta bort gamla filer som du har tagit bort på datorn. Detta är en användbar funktion om du vill säkerhetskopiera arbetsdokument, eftersom du endast kommer att ha den senaste versionen på säkerhetskopieringsenheten.

 VIKTIGT

Om du skulle ta bort en fil av misstag på din dator och du har synkroniseringsläge aktiverat, kommer BullGuard radera filen från onlineenheten också när säkerhetskopieringen startar.


Komprimera säkerhetskopiering: All information på onlineenheten kommer att komprimeras för att ta så lite plats som möjligt.

Tänk dock på att om du använder den här funktionen, kommer du inte att kunna söka igenom onlineenheten med utforskaren eller din webbläsare. Om du använder säkerhetskopieringsenheten ofta och du vill att det ska vara lätt att komma åt filerna, rekommenderar vi att du inte använder den här funktionen.


Kryptera min säkerhetskopiering: I standardinställningen så krypteras filerna som skickas till din säkerhetskopieringsenhet för att maximera skyddet för dina filer som du skickar till våra servrar. Tänk dock på att om du använder den här funktionen så kommer informationen som läggs på våra servrar skyddas av ett lösenord som endast användarna har tillgång till.

Om du använder den här funktionen, kommer du inte att kunna söka igenom onlineenheten med utforskaren eller din webbläsare. Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen om du ansluter till onlineenheten ofta och endast behöver hämta ett fåtal filer från en webbläsare.

 VIKTIGT

Om du skulle glömma lösenordet, kommer du att förlora dina filer eftersom du inte har möjlighet att hämta hem dem. BullGuards anställda har inte tillgång till ditt krypterade lösenord och kan därför inte återställa det.


Behåll flera versioner av mina filer: Med det här alternativet aktiverat, kan användaren ha flera versioner av samma fil på onlineenheten.

Steg 6

Slutligen kan användarna namnge profilen och be att BullGuard kör profilen när de har klickat på Avsluta.

Om du kryssar i Starta säkerhetskopiering nu kommer den skapade profilen köras direkt efter att användaren har klickat på Avsluta. När säkerhetskopieringsguiden avslutas, finns den nya profilen lagrad under fliken Säkerhetsprofiler.