BullGuard Hjälp

Antivirus och antispionprogramvara > Virusskanning

Skanna hela datorn

Det går att starta virusskanningen från BullGuard-programmet med knapparna under huvudmenyn och i Antivirusdelen. Det går även att högerklicka och välja Skanna med BullGuard.


När du installerar en säkerhetsprogramvara rekommenderar vi att du skannar datorn för att upptäcka eventuella hot. BullGuard virusskanningar styrs av särskilda profiler som anger var och vilka filer som ska skannas och hur programmet ska hantera eventuella virus.

När BullGuard installerats på din dator kommer programmet rekommendera att du skannar hela datorn efter virus.

Skanna efter virus

KnappenSkanna efter virus som finns under huvudmenyn och i Antivirusdelen gör en full virusskanning enligt den skanningsprofil som gäller. Alla regelbundna virusskanningar ökar datorns säkerhet och minskar risken för virus.

Om du vill göra en virusskanning, går du till Antivirusfliken och väljer den skanningsprofil du vill köra. Dubbelklicka på profilen eller högerklicka och välj "Kör profil" för att starta virusskanningen.

 Skanningstid

Notera att skanningstiden beror på vilken skanningsprofil du valt, datorns prestanda och antalet filer som kontrolleras. BullGuard rekommenderar att du inte använder program som tar upp mycket av datorns resurser under tiden som virusskanningen sker. BullGuard kommer att visa ett meddelande om inga hot/virus hittades. Klicka på knappen "Avsluta" för att stänga fönstret eller på "Visa logg" för att se en sammanfattning av skanningen.

BullGuard kommer att visa ett meddelande om inga hot/virus hittades. Klicka på knappen Avsluta för att stänga fönstret eller på Visa logg för att se en sammanfattning av skanningen.

Om BullGuard hittar virus på din dator, kommer ett fönster visas med alla infekterade filer. Klicka på de enskilda raderna om du vill ha mer information.

BullGuard kommer att försöka rensa filen eller flytta den till karantänen. När filen placeras i karantän tas inte filen bort, vilket är en fördel om det skulle visa sig att det inte var något fel på filen. Om ingen av dessa åtgärder fungerar, kommer BullGuard att försöka ta bort filen från hårddisken.

Alternativet "Ta bort vid omstart" gör att filen kommer att tas bort när datorn startas upp på nytt. Detta är en smart funktion om infekterade filer används i systemprocesser, eftersom det förhindrar att användaren eller antivirusprogrammet tar bort filen.

Skanningsmenyn avser integreringen av BullGuard On Demand-skanning i Windows högerklicksmeny. Denna skanning kan göras på filer, mappar eller lagringsenheter.

Det innebär att en fullständig skanning utförs. Gränssnittet påminner om On Demands gränssnitt. Detta är ett tidsbesparande alternativ om man vill göra en snabb skanning. Om du väljer en hel enhet kommer hela enheten skannas. Hur lång tid detta tar beror på hur många och vilken typ av filer som finns på enheten.