BullGuard Hjelp

 Spamfilter > Konfigurer e-postklienter

Innebygd støtte for Outlook, Windows mail, Mozilla Thunderbird og IncrediMail

BullGuard har innebygd støtte for Microsoft Outlook, Outlook Express (kun Windows XP), Windows Mail (kun Windows Vista), Mozilla Thunderbird og IncrediMail, og veiviseren er brukervennlig og enkel å bruke for å øke spamfilterets effektivitet. Modulen kan justeres både fra BullGuard-programmet og fra e-postklienten.

Merk: Hvis du bruker Internett-baserte e-postadresser (f.eks. Hotmail, Gmail eller Yahoo) behøver du ingen antispam-beskyttelse ettersom e-postleverandøren allerede har slik beskyttelse.

 


Sammen med å justere spamfilteret direkte fra programmet, er det viktig å fullføre veiviseren for e-postklienten. Det er veldig viktig da du vil finjustere filteret og øke nøyaktigheten i spamoppdagelsen. Veiviseren starter automatisk første gangen du åpner e-postklienten etter at du har installert BullGuard. Du kan også velge å starte den manuelt ved å klikke på veiviser-knappen i verktøylinjen som du har fått i e-postklienten.

BullGuard spamfilterveiviser

Starte veiviseren fra BullGuard-programmet

Å starte veiviseren fra BullGuard-programmet er en raskt og enkel måte å sette opp spamfilteret på. For å starte veiviseren, klikk på knappen "Konfigurer e-postklient" i hovedbildet.

Steg 1

Klikk Neste for å forsette og velge e-postklient. Klikk neste når du har valgt klienten.

Steg 2

Velg standard spammappe hvor alle spammeldinger skal sendes. For alle e-postklienter vil BullGuard velge "Slettet"-mappen som standard.

Steg 3

I neste steg skal BullGuard lese alle adressene du har sendt e-postmeldinger til og henter informasjonen fra Sendte elementer og Kontakter og legger dem til hvitelisten. Det vil redusere muligheten for "false positives".

4. Den siste justeringen av spamfilteret ved å kontrollere følgende innstillinger.

Flytt alle spammeldinger til spammappen og marker som lest
Når BullGuard flytter e-postmeldingene til spammappen sørger de for at de ikke registreres som ulest e-post.

Legg blokkerte e-postmeldinger til svarteliste
Når du manuelt markere en e-post som spam vil BullGuard legge avsenderen til svartelisten. Det betyr at hvis du mottar flere meldinger fra samme avsender vil meldingen sendes direkte til spammappen.

Legg godkjente e-postadresser til hvitelisten
Når du manuelt klassifiserer en e-post som "ikke spam" vil BullGuard legge avsenderen til hvitelisten. Det sikrer at meldinger fra avsenderen ikke havner i spammappen igjen.


Starte veiviseren fra e-postklienten

Veiviseren starter automatisk første gangen du åpner e-postklienten etter at du har installert BullGuard. Du kan også velge å starte den manuelt ved å klikke på veiviser-knappen i verktøylinjen som du har fått i e-postklienten.

Steg 1

Åpne e-postklienten og klikk på Veiviser knappen.

Steg 2

Klikk neste for å starte justeringen av spamfilteret.

Steg 3

Velg spammappe. Slettede elementer er valgt som standard, men du kan velge en annen mappe ved å klikke på pluss- knappen. Klikk Neste for å fortsette.

Steg 4

Spamfilteret vil nå lese innholdet i mappen sendte elementer og skape en liste over godkjente adresser basert på meldinger du har sendt. Denne funksjonen reduserer risikoen for at e-postmeldinger fra godkjente avsendere havner i spammappen. Ved å klikke på plussknappen kan e-postadresser legges til, eller fjernes ved å klikke på minus-knappen.

Steg 5

I neste steg skal du markere ikke-spam-mapper. Du kan velge flere mapper.

Sørg for at mappene du velger ikke inneholder spammeldinger da det påvirker spamfilteret og øker risken for feilklassifisering.

Steg 6

I neste steg skal du velge mapper som BARE inneholder spam. Du kan velge flere mapper.

Sørg for at mappen ikke inneholder godkjente avsendere.

 

Steg 7

Juster de siste innstillingene for e-postklienten:

Flytt alle spammeldinger til spammappen og marker som lest
Når BullGuard flytter e-postmeldingene til spammappen sørger de for at de ikke registreres som ulest mail.

Legg blokkerte e-postmeldinger til svarteliste
Når du manuelt markere en e-post som spam vil BullGuard legge avsenderen til svartelisten. Det betyr at hvis du mottar flere meldinger fra samme avsender vil meldingen sendes direkte til spammappen.

Legg godkjente e-postadresser til hvitelisten
Når du manuelt klassifiserer en e-post som "ikke spam" vil BullGuard legge avsenderen til hvitelisten. Det sikrer at meldinger fra avsenderen ikke havner i spammappen igjen.

Steg 8

BullGuard vil analysere innholdet i mappene du har valgt.

Programmet sjekker i hovedsak e-postmønsteret som å analysere innkommende e-postmeldinger. Det kan ta litt tid å gå igjennom alle e-postmeldingene og avbryter du prosessen vil e-posten ikke analyseres.

 

Steg 9

Siste bildet er Fullført-meldingen Veiviseren kan kjøres igjen senere dersom mappestrukturen endrer seg, eller hvis spamfilteret nullstilles.