BullGuard Hjelp

Hovedmodul > Oppdateringer

Ser etter oppdateringer

Oppdater BullGuard automatisk (konfigurert i hoveddelen) eller manuelt.


Internett er et dynamisk miljø hvor ting endrer seg raskt, spesielt datasikkerheten. Nye trusler dukker opp hver dag og gjør at jevnlige oppdateringer av antivirus er viktig for å holde miljøet virusfritt. Derfor har BullGuard konfigurert at programmet skal oppdateres minst hver andre time slik at datamaskinen din hele tiden er sikret.

Oppdater BullGuard automatisk (konfigurert i hoveddelen) eller manuelt. De automatiske oppdateringene gjøres diskret i bakgrunnen hver andre time, uten å forstyrre deg i arbeidet.

For manuell oppdatering av BullGuard, klikk på Se etter oppdateringer-knappen iHoveddelen for å starte oppdateringsprosessen.

Manuell oppdatering av BullGuard

Steg 1

BullGuard gjennomgår noen steg ved manuell oppdatering. Etter at du har klikket på Se etter oppdateringer vil BullGuard koble seg opp mot våre servere og lete etter tilgjengelige sikkerhets- eller programoppdateringer.

Sikkerhetsoppdateringer inkluderer definisjonsfiler for antivirus og antispionprogram, samt oppdateringer til brannmursdatabasen. Programoppdateringer består av bugfikser, modulforbedringer eller finjusteringsfiler.

Steg 2

Hvis oppdateringer er tilgjengelig vil BullGuard vise disse i oppdateringsvinduet. Klikk på "Oppdater" for å hente de nye oppdateringene, eller klikk på "Avbryt" for å stoppe prosessen.

Steg 3

I det neste steget skal du implementere oppdateringene. I noen tilfeller må BullGuard startes om for at endringene skal slå gjennom. Det kan føre til at datamaskinen går litt tregt i noen sekunder.

Steg 4

BullGuard vil varsle deg om oppdateringene ble installert. For viktige programoppdateringer kan det være at du må starte datamaskinen på nytt. Etter at oppdateringen er klar blir "sist oppdatert"-timeren i hoveddelen satt til 0.