BullGuard-hjelp

Kom i gang > Installere BullGuard > Installere

Steg-for-steg-veiledning for installering av BullGuard

Hvordan installere BullGuard når du allerede har en annen versjon installert


Windows sikkerhetsadvarsel

Når du starter BullGuards nedlastningsverktøy eller BullGuard-installereren, kan det dukke opp en sikkerhetsadvarsel fra Windows. For Windows Vista/7 UAC-advarsel, klikk på JA-knappen.

Windows Vista/7 UAC-melding

Installere BullGuard

Steg 1

Det første vinduet som vises er velkomstbildet. Det råder deg til å spare alle dokumenter etter som installeringsprosessen kan kreve at du starter datamaskinen på nytt. Klikk Neste for å fortsette.

Før du fortsetter med installeringen må du godkjenne EULA (sluttbrukerlisensen) som omfatter rettighetene og ansvaret hos både sluttbruker og BullGuard Ltd. For å installere BullGuard på standardplassen, klikk Neste for å starte installeringen.

 Tilpasset

Klikk på Tilpasset-knappen for å velge et annet sted for plasseringen av BullGuard-programmet. Standardplassen er i Windows Program-mappe. For å endre dette, skriv inn en annen plassering, eller klikk "Bla" for å peke til det nye stedet. Klikk på "Installer"-knappen for å fortsette.

Steg 2

Hvis du allerede har en versjon av BullGuard installert på datamaskinen må denne avinstalleres før installeringen kan fortsette. Klikk på Neste for å avinstallere BullGuard.

Steg 3

Avinstalleringsprosessen håndteres automatisk av verktøyet som også lagrer dine gamle BullGuard-innstillinger.

 

Steg 4

Du må starte datamaskinen på nytt for å fullføre avinstalleringen. "Omstart"-alternativet er valgt som standard, og ved å klikke på "Fullfør" vil datamaskinen startes på nytt. Du kan velge "Gjør en omstart senere" hvis du ikke ønsker en umiddelbar omstart.

 Må starte på nytt

Husk at installeringsprosessen ikke kan fortsette før du starter datamaskinen på nytt. Pass også på at du lagrer alle åpne dokumenter før du trykker på Fullfør-knappen.

 

Steg 5

Etter omstart vil prosessen starte automatisk og installere BullGuard på datamaskinen. La installeringen bli helt ferdig og ikke steng vinduer mens BullGuard installeres. Så snart fremgangsstolpen har nådd 100 %, vises et nytt bilde.

Steg 6

Etter at installeringsprosessen er klar, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt. Velg Omstart for å starte datamaskinen på nytt, eller Gjør en omstart senerehvis du ikke ønsker en umiddelbart omstart.

 Starte BullGuard før datamaskinen har startet på nytt

Hvis du starter BullGuard-programmet før datamaskinen har startet på nytt, kan du oppleve oppstartsfeil som kan lede til ødelagte BullGuard-filer.

Sørg for at du lagrer åpne dokumenter før du starter datamaskinen på nytt.