BullGuard-hjelp

Kom i gang > Installere BullGuard > Installere

Steg-for-steg-veiledning for installering av BullGuard

 


Windows sikkerhetsadvarsel

Når du starter BullGuards nedlastningsverktøy eller BullGuard-installereren, kan det dukke opp en sikkerhetsadvarsel fra Windows. For Windows Vista/7 UAC-advarsel, klikk på JA-knappen.

Windows Vista/7 UAC-melding

Installere BullGuard

Steg 1

Det første vinduet som vises er velkomstbildet. Det råder deg til å spare alle dokumenter etter som installeringsprosessen kan kreve at du starter datamaskinen på nytt. Klikk Neste for å fortsette.

Før du fortsetter med installeringen må du godkjenne EULA (sluttbrukerlisensen) som omfatter rettighetene og ansvaret hos både sluttbruker og BullGuard Ltd. For å installere BullGuard på standardplassen, klikk Neste for å starte installeringen.

 Tilpasset

Klikk på Tilpasset-knappen for å velge et annet sted for plasseringen av BullGuard-programmet. Standardplassen er i Windows Program-mappe. For å endre dette, skriv inn en annen plassering, eller klikk "Bla" for å peke til det nye stedet. Klikk på "Installer"-knappen for å fortsette.

Steg 2

Etter at du har trykket på Installer-knappen, vises et nytt bilde med en fremgangsstolpe. La installeringen bli helt ferdig og ikke steng vinduer mens BullGuard installeres. Så snart fremgangsstolpen har nådd 100 %, vises et nytt bilde.

Steg 3

Etter at installeringsprosessen er klar, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt. Velg Omstart for å starte datamaskinen på nytt, eller Gjør en omstart senerehvis du ikke ønsker en umiddelbart omstart.

 

 Start datamaskinen på nytt.

Hvis du starter BullGuard-programmet før datamaskinen har startet på nytt, kan du oppleve oppstartsfeil som kan lede til ødelagte BullGuard-filer.

Sørg for at du lagrer åpne dokumenter før du starter datamaskinen på nytt.