BullGuard Hjelp

 Spill > Profiler > Spillmodusprofiler

Endre en spillprofil

Spillmodus er en generell profil som du kan lage for flere spill samtidig ved å legge til .exe-filen og justere de brannveggsreglene du behøver.


For å endre profilen, gå til Profiler under Spill-modulen, høyreklikk påSpillmodus og velg Endre innstillinger.

Arkfanen "Generelt"

På arkfanen Generelt kan du legge til flere .exe-filer fra forskjellige spill slik at profilen kan aktiveres så snart spillet starter. Klikk på pluss-knappen for å legge til et spill, eller på minus-knappen for å fjerne.

Arkfanen "Antivirus"

På arkfanen Antivirus kan du se hva programmet gjennomsøker og hva programmet skal hoppe over slik at du får en bedre ytelse når du spiller.

  

Skann kun kjørbare filer: Programmet vil bare gjennomsøke filer fra kjørende prosesser. Det sikrer at du ikke får noen prosessor-topper når du gjennomsøker et stort antall filer.

Gjennomsøk Internettrafikk: "On Access"-funksjonen sjekker nettverkstrafikken for å oppdage eventuelle trusler. Dette alternativet kan være avmarkert.

Gjennomsøk innkommende e-postmeldinger: Programmet gjennomsøker alle e-postmeldinger som du mottar. Dette alternativet kan være avmarkert.


Utelat spillmappe fra skanning:Når dette alternativet er aktivert vil det forhindre at programmet gjennomsøker spillfiler. Når en fil gjennomsøkes kan den kun brukes etter at søket er klart. Spill bruker mange filer, og hvis alle filene skal gjennomsøkes av antivirusprogrammet kan du får en dårligere ytelse når du spiller. Derfor anbefaler vi at dette alternativet er avmarkert.


Gjennomsøk filer på nettverkssteder:BullGuard vil automatisk gjennomsøke delte nettverksressurser når de brukes av datamaskinen. La alternativet være avmarkert.

Gjennomsøk filer på CD/DVD-plater, minnepinner og disketter: BullGuard gjennomsøke filene på portable lagringsenheter.

Arkfanen "Brannmur"

I Brannmuren kan du definere de reglene som skal gjelde for hvilke programmer som får kobles til Internett.

Ved å klikke på Port-knappen kan du legge til de portene som spillet behøver for å kobles til Internett eller til en annen datamaskin.