BullGuard Hjelp

Sikkerhetskopier dine filer

BullGuard Backups hovedfunksjon hvor brukeren kan skape egne profiler, kjøre dem eller endre dem.

Sammen med brukerens egne profiler, kan han/hun sikkerhetskopiere Windows standard mapper som Mine dokumenter som inkluderer alle bilder, filmer, skrivebordprogrammer og lagrede dokumenter.


For å opprette en profil, klikk på "Sikkerhetskopier"-knappen fra hovedsiden.

* Hvis det ikke finnes noen profiler vil veiviseren starte automatisk
* Vis profiler eksisterer allerede får brukeren mulighet til å enten bruke en eksisterende profil eller å lage en ny.


Gjenopprettingsguide

Steg 1

Det første steget i å lage en profil, er å velge hva som skal kopieres – filer eller e-postmeldinger. Det fins to separate veivisere – én for filer og én for e-postmeldinger. Klikk Neste når du har valgt "Filer".

Steg 2

I neste steg skal brukeren velge hvilke mapper som skal sikres. Klikk på pluss-knappen for å legge til en mappe, bla deg ned til mappen du vil velge og klikk på OK. Både mappen og individuelle filer kan legges til profilen.

 Filtreringsfunksjon

Under pluss-tegnet finner du Filter-knappen hvor du kan utelate spesielle elementer. Poenget med filteret er at brukeren skal kunne velge å sikkerhetskopiere bare de filene som de ønsker.

Steg 3

I dette steget skal brukeren velge hvilket sted som sikkerhetskopien skal lagres på. Sikkerhetskopien kan lagres på Internettlagringsplassen, på enCD/DVD, på den lokale datamaskinen (vanligvis på en ekstern harddisk) eller på ennettverksbasert datamaskin.

Steg 4

Alle profiler kan tidsplanlegges til å starte når brukeren ønsker det, som f.eks. å ta jevnlige kopier for å sikre at ingen informasjoner går tapt.

Aldri, jeg startet den selv – brukeren må kjøre profilen manuelt.

Når datamaskinen hviler – profilen vil kjøre i bakgrunnen når datamaskinen ikke brukes. Hvis maskinen tas i bruk vil sikkerhetskopieringsprosessen pause.

Jeg vil tidsplanlegge – brukeren kan velge å kjøre profilen automatisk basert på tidsintervall. Dette vil sikre at informasjonen, inkludert profilen sikkerhetskopieres på jevnlig basis.

Steg 5

Avanserte innstillinger lar brukeren gjøre flere endringer i profilen ved å legge til spesialfunksjoner så som kryptering, versjonering og pakking.

Synkroniseringsmodus: BullGuard har en egen synkroniseringsmodus som arbeider sammen med planlagte sikkerhetskopieringer. Som standard vil BullGuard aldri slette filer fra sikkerhetskopien selv om de slettes fra datamaskinen.

Men i synkroniseringsmodus kan dette gjøres for å spare plass. Dette er spesielt nyttig hvis du lagrer store filer, og du vil alltid ha bare ha den nyeste versjonen istedenfor gamle versjoner.

 VIKTIG

Hvis du ved et uhell sletter en fil fra datamaskinen og bruker "synkroniseringsmodus", vil BullGuard slette filen fra sikkerhetskopien også.


Pakk mine sikkerhetskopier: All informasjon vil pakkes sammen og dermed spare plass.

Men hvis du bruker dette alternativet, vil filene ikke være direkte tilgjengelige via Windows Utforsker eller Internet Explorer. Hvis du ofte henter tilbake lagret informasjon og behøver at filene alltid er tilgjengelige, anbefaler vi at du ikke bruker dette alternativet.


Krypter mine sikkerhetskopier: Som standard er alle overføringer kryptert for maksimal sikkerhet. Men hvis du bruker dette alternativet vil informasjonen på våre servere krypteres med et passord som kun brukeren har tilgang til.

Hvis du bruker dette alternativet, vil filene ikke være direkte tilgjengelige via Windows Utforsker eller Internet Explorer. Vi anbefaler å ikke bruke dette alternativet hvis brukeren jevnlig henter informasjon fra sikkerhetskopieringen.

 VIKTIG

Hvis du glemmer krypteringspassordet vil du også miste filene dine, og ikke få muligheten til å hente dem igjen. BullGuard-ansatte har ikke tilgang til ditt krypteringspassord, som betyr at vi ikke har muligheten til å sende det til deg eller å lage et nytt.


Behold flere versjoner av filene mine: Med dette alternativet får brukeren mulighet til å ha flere versjoner av den samme filen.

Steg 6

I det siste steget skal brukeren navngi profilen, og også velge om BullGuard skal kjøre profilen så snart de klikker på "Fullfør"-knappen.

Start sikkerhetskopieringen nå betyr at alle nye profiler kjøres så snart brukeren trykker på Fullfør-knappen. Når veiviseren er klar kan brukeren finne sine profiler direkte på arkfanen Sikkerhetskopieringsprofiler.