BullGuard Hjelp

Antivirus og antispionprogram> Virussøk

Gjennomføring av fullt systemgjennomsøk

Brukeren kan gjennomsøke datamaskinen fra BullGuard-grensesnittet ved å bruke søkeknappene på "Hoved"- og "Antivirus"-delen, eller via Gjennomsøk med BullGuard-alternativet i høyreklikk-menyen.


Når du installerer et sikkerhetsprogram anbefales det at du gjennomsøker datamaskinen for potensielle trusler. Alle gjennomsøk med BullGuard baseres på spesielle profiler som inneholder informasjon om hvilke mål og hvilke filtyper som skal gjennomsøkes, og hvordan programmet skal håndtere infeksjoner.

Så snart BullGuard er installert kommer programmet til å anbefale et fullstendig systemgjennomsøk for å sikre at datamaskinen er helt virusfri.

Søk etter virus

Søk etter virus-knappen fra "Hoved"- og "Antivirus"-delen vil starte et fullstendig systemgjennomsøk basert på den valgte profilen. Alle virusgjennomsøk som gjøres jevnlig vil øke datamaskinens sikkerhet og minimere risken for infeksjoner.

For å bruke en spesifikk profil kan brukeren gå til arkfanen "Antivirusprofiler", hvor alle søkeprofiler lagres. For å starte et gjennomsøk skal du enten dobbeltklikke på profilen, eller høyreklikke og velge "Kjør profil".

 Søketid

Søketiden baseres på den valgte profilen, datamaskinens generelle ytelse og antall filer som skal gjennomsøkes. Vi anbefaler at BullGuard får fullføre søket før du starter med aktiviteter som tar mye prosessorkraft. Hvis søket ikke avslører noen trusler vil BullGuard vise deg en melding om dette. Klikk på "Fullfør"-knappen for å stenge vinduet, eller klikk på "Vis logg" for å se oppsummeringen av gjennomsøket.

Hvis søket ikke avslører noen trusler vil BullGuard vise deg en melding om dette. Klikk på Fullfør-knappen for å stenge vinduet, eller på Vis logg-knappen for å lese gjennom sammendraget.

Hvis gjennomsøket finner infiserte filer, vil resultatvinduet vise alle de infiserte filene. For flere detaljer, klikk på hver linje i oppsummeringen for å utvide den.

BullGuard vil prøve å desinfisere filene, eller flytte filene til karantene. Å sette en fil i karantene garanterer også at filen ikke slettes dersom det viser seg at den ikke er infisert (er en false positiv). Hvis systemet ikke klarer å desinfisere filen eller flytte den til karantene, vil programmet forsøke å slette filen fra harddisken.

"Slett ved omstart"-alternativet gjør at BullGard kan slette filen neste gang datamaskinen startes på nytt. Denne funksjonen brukes når den infiserte filen brukes av systemet og forhindrer brukeren og antivirus-motoren fra å slette filen.

Kontekstuelt gjennomsøk refererer til integrasjonen av BullGuard On Demand i Windows høyreklikk-meny. Denne funksjonen kan brukes på filer, mapper eller hele drev.

Ved bruk av denne funksjonen, vil systemet gjennomføre et fullstendig gjennomsøk av det valgte målet. Grensesnittet er ganske likt "On Demand"-gjennomsøket. Det er et tidsbesparende alternativ for direkte gjennomsøket. Hvis hele drevet velges vil BullGuard gjennomføre et fullstendig gjennomsøk av drevet. Merk at den totale gjennomsøkstiden er avhengig av størrelse og filtype på det valgte målet.