BullGuard Help

 Spamfilter > E-mailapplicaties configureren

Ingebouwde ondersteuning voor Outlook, Windows mail, Mozilla Thunderbird en IncrediMail

BullGuard heeft ingebouwde ondersteuning voor Microsoft Outlook, Outlook Express (alleen Windows XP), Windows Mail (alleen Windows Vista), Mozilla Thunderbird en IncrediMail en met de gebruiksvriendelijke Trainingshandleiding kunt u op eenvoudige wijze de efficiëntie van het spamfilter aanzienlijk verbeteren. U kunt de handleiding zowel vanuit het e-mailprogramma als vanuit de BullGuard-applicatie starten.

Let op: als u een e-mailadres op internet gebruikt (bijv. gmail of hotmail) hebt u geen antispambeveiliging nodig, omdat hierin reeds wordt voorzien door de e-mailprovider.

 


Hoewel u het spamfilter rechtstreeks vanuit de geïnstalleerde applicatie kunt aanpassen, is het van groot belang dat u de trainingshandleiding doorloopt voor het betreffende e-mailprogramma. Dit is erg belangrijk omdat u hiermee het spamfilter verfijnt, waardoor de nauwkeurigheid waarmee spammails en legitieme e-mails worden herkend groter wordt. De handleiding hoort automatisch te starten als u uw e-mailprogramma voor het eerst opent nadat u het BullGuard-spamfilter hebt geïnstalleerd. U kunt de handleiding ook handmatig uitvoeren door op de knop Handleiding te klikken in de werkbalk van Spamfilter. Deze werkbalk is toegevoegd aan die van uw e-mailprogramma.

Handleiding BullGuard Spamfilter

De handleiding uitvoeren vanuit de BullGuard-applicatie

Door de handleiding uit te voeren vanuit de BullGuard-applicatie kunt u het spamfilter snel instellen voor uw favoriete e-mailprogramma. Om de handleiding te starten, klikt u op de knop 'E-mailapplicaties configureren' in het overzichtsvenster van Spamfilter.

Stap 1.

Klik op Volgende om de pagina te openen en ga naar de plaats waar u uw e-mailprogramma kunt kiezen. Nadat u het programma hebt geselecteerd, klikt u op de knop 'Volgende'.

Stap 2.

De tweede stap is dat u de standaard spammap kiest waar alle spammails naar toe worden verplaatst. Bij alle e-mailprogramma's kiest BullGuard standaard de map 'Verwijderde items'.

Stap 3.

Tijdens de volgende stap slaat BullGuard alle adressen op waar u e-mails naar toe hebt verzonden (het gebruikt hiervoor de e-mails in de mappen Verzonden items en Contactpersonenr) en voegt deze toe aan de witte lijst. Hierdoor worden veel minder e-mails ten onrechte als spam aangemerkt.

4. De laatste aanpassingen van het spamfilter kunt u doen door eventueel onderstaande instellingen aan te vinken.

Spammails naar de spammap verplaatsen en markeren als gelezen
Als BullGuard de e-mails naar de spammap verplaatst, blijven ze niet als ongelezen mails zichtbaar.

Geblokkeerde e-mails op zwarte lijst plaatsten
Als u handmatig een e-mail als spam markeert, plaatst BullGuard de afzender op de zwarte lijst. Dit betekent dat alle e-mails die u daarna van deze geblokkeerde afzender ontvangt meteen in de aangewezen spammap terecht komen.

Niet-geblokkeerde e-mails op witte lijst plaatsen
Als u handmatig een e-mail als "Geen spam" markeert in het e-mailprogramma, plaatst BullGuard de afzender op de witte lijst. Daardoor worden e-mails van deze afzender niet meer als spam aangemerkt.


De handleiding vanuit het e-mailprogramma uitvoeren

De handleiding hoort automatisch te starten als u uw e-mailprogramma voor het eerst opent nadat u het BullGuard-spamfilter hebt geïnstalleerd. U kunt de handleiding ook handmatig uitvoeren door op de knop Handleiding te klikken in de werkbalk van Spamfilter. Deze werkbalk vindt u in de werkbalk van uw e-mailprogramma.

Stap 1.

Open het e-mailprogramma en klik op de knop Handleiding in de werkbalk van Spamfilter.

Stap 2.

Klik op de knop 'Volgende' om meteen te starten met het instellen van het spamfilter.

Stap 3.

Kies de standaard spammap. De map 'Verwijderde items' wordt standaard gekozen. U kunt eventueel een andere map aanmaken door op de knop + te drukken. Klik op Volgende om door te gaan.

Stap 4.

Het spamfilter leest nu de inhoud in de map 'Verzonden items' en maakt een lijst aan van vertrouwde gebruikers op basis van de e-mails in de map 'Verzonden items'. Hierdoor wordt de kans veel kleiner dat e-mails van vertrouwde afzenders als spam worden aangemerkt. Door op de knop + te drukken, kunt u e-mailadressen toevoegen, en met de knop - kunt u adressen verwijderen.

Stap 5.

Tijdens de volgende stap moet u de 'geen-spam'-mappen aangeven. U kunt meerdere mappen selecteren.

Zorg ervoor dat de geselecteerde mappen geen spammails bevatten, omdat dit de spamfiltertraining negatief kan beïnvloeden en tot een lagere detectiegraad van spammails kan leiden.

Stap 6.

Tijdens de volgende stap selecteert u mappen met uitsluitend SPAM e-mails. U kunt meerdere mappen selecteren.

Zorg ervoor dat de geselecteerde mappen geen legitieme e-mails bevatten, omdat dit het aantal 'valse alarmen' kan verhogen.

 

Stap 7.

Wijzig de laatste instellingen in de handleiding voor het e-mailprogramma:

Spammails naar de spammap verplaatsen en markeren als gelezen
Als BullGuard de e-mails naar de spammap verplaatst, blijven ze niet als ongelezen mails zichtbaar.

Geblokkeerde e-mails op zwarte lijst plaatsten
Als u handmatig een e-mail als spam markeert, plaatst BullGuard de afzender op de zwarte lijst. Dit betekent dat alle e-mails die u daarna van deze geblokkeerde afzender ontvangt meteen in de spammap terecht komen en uw Postvak In niet dichtslibt.

Niet-geblokkeerde e-mails op witte lijst plaatsen
Als u handmatig een e-mail als "Geen spam" markeert in het e-mailprogramma, plaatst BullGuard de afzender op de witte lijst. Daardoor worden e-mails van deze afzender niet meer als spam aangemerkt.

Stap 8.

BullGuard analyseert de inhoud van de mappen die door u als spammappen en als 'geen spam'-mapen zijn geselecteeerd.

De applicatie controleert de e-mails alleen om patronen op te slaan die gebruikt worden om binnenkomende e-mails te analyseren en om te bepalen of ze spam zijn. Houdt u er rekening mee dat het even kan duren voordat alle e-mails zijn doorlopen en dat onderbreking van dit proces de e-mailanalyse annuleert.

 

Stap 9.

Het laatste scherm geeft aan dat de handleiding voltooid is. De handleiding kan later nogmaals worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als de mappenstructuur van het e-mailprogramma is gewijzigd of als het spamfilter is teruggezet naar de standaardinstellingen.