BullGuard Help

Overzichtsmodule > Updates

Controleren op updates

BullGuard automatisch updaten aan de hand van de configuratie in het programmaonderdeel Systeemstatus in het Overzicht of handmatig


Het internet is een dynamische omgeving die van minuut tot minuut verandert, en dit geldt zeker ook voor computerbeveiliging. Iedere dag komen er nieuwe bedreigingen bij, waardoor frequente en betrouwbare antivirusupdates cruciaal zijn voor het behoud van een virusvrije omgeving. Daarom maakt BullGuard standaard iedere 2 uur automatisch een update om uw computer beter beveiligd te houden.

BullGuard kan automatisch worden bijgewerkt aan de hand van de configuratie in het programmaonderdeel Overzicht Systeemstatus of handmatig. Standaard worden de automatische updates om de 2 uur op de achtergrond uitgevoerd, zonder dat u hier iets van merkt tijdens het werken op de computer.

Om BullGuard handmatig bij te werken, klikt u op de knop Controleren op updates in het Overzicht om het updateproces te starten.

BullGuard handmatig updaten

Stap 1.

BullGuard doorloopt een aantal stappen als een handmatige update wordt uitgevoerd. Nadat u op de knop Controleren op updates hebt geklikt, zoekt BullGuard verbinding met de servers van BullGuard om te controleren of er beschikbare beveiligings- of applicatie-updates zijn.

Beveiligingsupdates bevatten definities van de antivirus- en antispywaremodule en updates van de database van de firewall-applicatie. Applicatie-updates bestaan uit oplossingen voor programmeerfouten, moduleverbeteringen of programma-uitbreidingen.

Stap 2.

Als er beschikbare updates zijn, toont BullGuard alle items in het updatevenster. Klik op 'Bijwerken' om de nieuwe updates uit te voeren en op 'Annuleren' om het gehele proces te onderbreken.

Stap 3.

Tijdens de volgende stap worden alle beschikbare updates uitgevoerd. In sommige gevallen wordt BullGuard opnieuw opgestart om de wijzigingen onmiddellijk van kracht te laten worden. Hierdoor kan uw computer gedurende enkele seconden traag reageren.

Stap 4.

Tijdens deze stap laat BullGuard u weten of de updates succesvol zijn uitgevoerd of niet. Bij belangrijke applicatie-updates kan het zijn dat u uw computer opnieuw moet opstarten voordat de wijzigingen van kracht worden. Nadat het updateproces is voltooid, wordt de klok "laatste update" in het Overzicht teruggezet op 0.