BullGuard hjælp

 Spamfilter > konfigurer e-mail-programmer

Indbygget support til Outlook, Windows mail, Mozilla Thunderbird og IncrediMail

BullGuard har indbygget support til Microsoft Outlook, Outlook Express (kun Windows XP), Windows Mail (kun Windows Vista), Mozilla Thunderbird og IncrediMail, og guiden er et brugervenligt værktøj, der i høj grad forbedrer spamfilterets effektivitet. Brugere kan starte guiden både fra e-mail-programmet og BullGuard-programmet.

Bemærk: Hvis du bruger web-baserede e-mail-adresser (f.eks. gmail eller hotmail), har du ikke brug for antispambeskyttelse, da det allerede udbydes af e-mail-udbyderen.

 


Sammen med tilpasning af spamfilteret direkte fra det installerede program er det et meget vigtigt trin gennemføre guiden til det foretrukne e-mail-program. Det er meget vigtigt, da det vil finjustere spamfilteret og øge nøjagtigheden ved registrering af spam-e-mails og identificering af lovlige e-mails. Guiden skal automatisk starte, første gang du åbner dit e-mail-program efter installation af BullGuard spamfilter. Du kan også vælge at køre den manuelt ved at klikke på Guide i spamfilterets værktøjslinje, som er føjet til dit e-mail-programs værktøjslinje.

BullGuard spamfilterguide

Kørsel af guiden fra BullGuard-programmet

Kørsel af guiden fra BullGuard-programmet er en meget hurtig måde at begynde at indstille spamfilteret til det foretrukne e-mail-program. For at starte guiden klikker du på Konfigurer e-mail-programmer i Spamfilteroversigten.

Trin 1.

Klik på Næste for at fortsætte til den side, hvor du kan vælge det ønskede e-mail-program. Når du har valgt det, klikker du på Næste.

Trin 2.

I andet trin vælger du standardspammappe, hvor alle spam-e-mails bliver omdirigeret til. I alle e-mail-programmerne vil BullGuard vælge mappen Slettet post som standard.

Trin 3.

Næste trin vil få BullGuard til at læse alle de adresser, du har sendt e-mails til (de bliver hentet fra de e-mails, du har i mapperne Sendt post og Kontakter) og føje dem til hvidlisten. Det vil reducere antallet af 'falske positive' registreringer af e-mails som spam.

4. Spamfilteret justeres endeligt ved at kontrollere følgende generelle indstillinger efter behov.

Flyt spam-e-mails til spammappe, og marker dem som læst
Når BullGuard flytter e-mails til spammappen, sikres det, at de ikke bliver vist som ulæste e-mails.

Føj blokerede e-mails til din sortliste
Når du manuelt markerer en e-mail som spam, vil BullGuard føje afsenderen til en sortliste. Det betyder, at hvis du modtager flere e-mails fra en sortlistet e-mail-adresse, vil den e-mail blive sendt direkte til spammappen.

Føj ublokerede e-mail-adresser til hvidlisten
Når du manuelt markerer e-mails som "Ikke spam" i e-mail-programmet, vil BullGuard føje afsenderen til e-mail-hvidlisten. Det sikrer, at afsenderen ikke vil blive markeret som spam igen.


Kørsel af guiden via e-mail-programmet

Guiden skal automatisk starte, første gang du åbner dit e-mail-program efter installation af BullGuard spamfilter. Du kan også vælge at køre den manuelt ved at klikke på Guide i spamfilterets værktøjslinje, som du finder i dit e-mail-programs værktøjslinje.

Trin 1.

Åbn e-mail-programmet, og klik på Guide i spamfilterets værktøjslinje.

Trin 2.

Klik på Næste for at hoppe til startindstilling af spamfilter.

Trin 3.

Vælg standardspammappe. Mappen Slettet post vælges som standard. Hvis du ønsker en anden mappe, kan du oprette den ved at trykke på +. Klik på Næste for at fortsætte.

Trin 4.

Spamfilteret vil nu læse indholdet af mappen Sendt post og oprette en liste over brugere, du har tillid til på basis af e-mails fra mappen Sendt post. Denne funktion reducerer risikoen for at få e-mails fra afsendere, du har tillid til, markeret som spam. Ved at klikke på + kan du tilføje e-mail-adresser og omvendt fjerne adresser med -.

Trin 5.

I næste trin skal brugere kun angive spamfri mapper. Du kan vælge flere mapper.

Sørg for, at de valgte mapper ikke indeholder spam-e-mails, da det kan påvirke spamfiltertræningen uheldigt ved at reducere mængden af registrerede spam-e-mails.

Trin 6.

I næste trin vælges mapper, der kun indeholder SPAM-e-mails. Du kan vælge flere mapper.

Sørg for, at de valgte mapper ikke indeholder legale e-mails, da det kan skabe problemer med øget antal 'falske positive' registreringer.

 

Trin 7.

Juster de endelige indstillinger for e-mail-programguiden:

Flyt spam-e-mails til spammappe, og marker dem som læst
Når BullGuard flytter en e-mail til spammappen sikres det, at de ikke bliver vist som en ny e-mail.

Føj blokerede e-mails til din sortliste
Når du manuelt markerer en e-mail som spam, vil BullGuard føje afsenderen til en sortliste. Det betyder, at hvis du modtager flere e-mails fra en sortlistet e-mail-adresse, vil den e-mail blive sendt direkte til spammappen uden at fylde op i din indbakke.

Føj ublokerede e-mail-adresser til hvidlisten
Når du manuelt markerer e-mails som "Ikke spam" i e-mail-programmet, vil BullGuard føje afsenderen til e-mail-hvidlisten. Det sikrer, at afsenderen ikke bliver markeret som spam igen.

Trin 8.

BullGuard begynder at analysere indholdet af de mapper, der er valgt af brugeren til såvel spam- og ikke spam-e-mails.

Programmet vil hovedsagelig kontrollere e-mails for at gemme mønstre, som vil blive brugt til at analysere indkomne e-mails og afgøre, om de er spam. Bemærk, at det kan tage et stykke tid at gennemgå alle e-mails, og at en afbrydelse af process annullerer e-mail-analysen.

 

Trin 9.

Sidste vindue er en afslutningsmeddelelse. Guiden kan køres igen senere, hvis mappestrukturen i e-mail-programmet bliver ændret, eller hvis spamfilteret er nulstillet til standard.